Ποια μέθοδος είναι πιο γρήγορη στην αποστολή ενός απλού κειμένου;
    Η σχετικά πρόσφατη μέθοδος των SMS ή η παλιά μέθοδος του Κώδικα Morse
    Ο νικητής………..; Δείτε το βίντεο …….