Λειτουργικοί κανόνες-"Διακριτικά κλήσης"

1) Σε ποιόν μπορεί να εκχωρηθεί διακριτικό κλησης με πρόθεμα SZ;
a) Σε ραδιοερασιτεχνικό σύλλογο
b) Σε ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας Γ'
c) Σε ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1
d) Σε ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 2

2) Διακριτικό κλήσης με πρόθεμα SW σε ποιά ραδιοερασιτεχνική Ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί;
a) Στην κατηγορία 1
b) Στην κατηγορία 2
c) Στην κατηγορια Γ
d) Σε καμία

3) Διακριτικό κλήσης με πρόθεμα SV σε ποιά ραδιοερασιτεχνική Ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί;
a) Στην κατηγορια Γ
b) Στην κατηγορία 2
c) Στην κατηγορία 1
d) Σε καμία

4) Πώς καλείτε έναν άλλο σταθμό σε έναν επαναλήπτη εάν ξέρετε διακριτικό κλήσης του;
a) Πεστε CQ τρείς φορές, κατόπιν πέστε το διακριτικό κλήσης του σταθμού
b) Πέστε MSG έπειτα το διακριτικό κλήσης του σταθμού
c) Πέστε το διακριτικό κλήσης του σταθμού, κατόπιν προσδιορίστε το σταθμό σας
d) Περιμένετε να σας καλέσει αυτός


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com