Φωνητικά Αλφάβητα

1) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το ελληνικό φωνητικό αλφάβητο το γραμμα Σ;
a) Σοφός
b) Σαπούνι
c) Στάχτυ
d) Σταθερός

2) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο το γραμμα Q;
a) Queen
b) Quebec
c) Quad
d) Quaker

3) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο το διακριτικό SV1XAF;
a) SIERRA VICTOR ONE XEROX ALFA FOXTROT
b) SIERRA VICTOR ONE XENON ALFA FOXTROT
c) SIERRA VISA ONE XRAY ALFA FOXTROT
d) SIERRA VICTOR ONE XRAY ALFA FOXTROT

4) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο η συντμηση QSB;
a) Quebec Sigma Brava
b) Quebec Sierra Bross
c) Quin Service Bravo
d) Quebec Sierra Bravo

5) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνες φωνητικό αλφάβητο η λεξη ATHENS;
a) Alto Tango Hot Ena November Sierra
b) Alfa Tango Hotel Euro November Sierra
c) Alfa Tango Hotel Echo November Sierra
d) Alfa Tango Hospital echo November Sierra

6) Πως θα απαντήσεις οταν ακούσεις τον συνομηλούντα σου να αλφαβητίζει "Quebec Sierra Lima";
a) QRP
b) QSL
c) TX
d) QRQ

7) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο το γραμμα W;
a) wWw
b) Whiskey
c) What
d) Wonderful

8) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το ελληνικό φωνητικό αλφάβητο το γραμμα Z;
a) Ζεύς
b) Ζάχαρη
c) Ζήκος
d) Ζούπα
 

9) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο το γραμμα J;

a) Jack
b) Jabber
c) Jango
d) Jouliet
 

10) Πως αλφαβητίζεται σύμφωνα με το ελληνικό φωνητικό αλφάβητο το γραμμα H;

a) Ηλιος
b) Ημέρα
c) Ηρακλής
d) Ηρώ
 


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com