Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

1) Τι είναι modem;
a) Η χειροκίνητη λειτουργία (Mode Manual)
b) Συσκευή για να συνδέει ο ραδιοερασιτέχνης την έξοδο του πομπού του στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
c) Διαμορφωτης/Αποδιαμορφωτης.Ενα κύκλωμα που παίρνει δεδομένα(data)και τα διαμορφώνει σε φορέα-σήμα ή αποδιαμορφώνει το σήμα για να ανακτηθούν τα δεδομένα
d) Συσκευή ψηφιοποίησης σήματος που συνδέει το μικρόφωνο με τον ραδιοερασιτεχνικό πομποδέκτη ώστε να πραγματοποιήσουμε ψηφιακή διαμόρφωση φωνής

2) Οι εξελιγμένοι τεχνολογία ταλαντωτές χρησιμοποιούν ψηφιακούς συνθέτες συχνοτήτων(digital synthesizers) οι οποίοι έχουν μεγάλη σταθερότητα;
a) ΣΩΣΤΟ.Υπάρχουν διάφοροι συνθέτες συχνοτήτων οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποιο βασικό ταλαντωτή κρυστάλλου για να συνθέτουν άλλες σταθερές συχνότητες
b) ΛΑΘΟΣ.Οι περιορισμοί των κλασσικών ταλαντωτών(είτε είναι κρυσταλλικοί είτε μεταβαλλόμενοι)δεν έχουν ξεπεραστεί
c) ΣΩΣΤΟ,αλλα δεν χρησιμοποιούμε τέτοιους ταλαντωτές σε ραδιοερασιτεχνικούς πομπούς
d) ΣΩΣΤΟ,αλλα τέτοιοι ταλαντωτές μόνο στα λογικά κυκλώματα

3) Ποιό κύκλωμα εμποδίζει (κόβει) την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων πάνω και κάτω από ορισμένα όρια;
a) Ενα φίλτρο χαμηλής διέλευσης
b) Ενα φίλτρο εισόδου
c) Ενα υψιπερατό φίλτρο
d) Ενα ζωνοπερατό φίλτρο

4) Με ποιά ταχύτητα διαδίδονται στο χώρο τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα;
a) 300 Km/sec
b) 300.000 Km/sec
c) 300.000 m/sec
d) 3.000 Km/sec

5) Πως ονομάζεται ένα κύκλωμα αποτελούμενο από πυκνωτές και πηνία συνδεδεμένα εν σειρά ή παράλληλα;
a) Συντονισμένο κύκλωμα
b) Λογικό κύκλωμα
c) Κύκλωμα μετασχηματισμού
d) Δευτερεύον κύκλωμα

6) Τί είναι ένα φίλτρο;
a) Το κύκλωμα που επιτρέπει να περνά το ρεύμα που έχει τιμή απο μια συγκεκριμένη στάθμη ισχύος και πάνω (π.χ. το "φλιτρο 5mW" αφήνει να περνούν ρεύματα μεγαλύτερα των 5mW,ενώ κόβει ασθενέστερα ρεύματα)
b) Ενα είδος κυκλωματος εξομάληνσης
c) Ενα κύκλωμα που επιτρέπει μερικές συχνότητες να περνούν με μικρή απώλεια ενώ περικόπτει άλλες συχνότητες.Συνήθως κατασκευάζονται από μερικά συντονισμένα κυκλώματα
d) Το κύκλωμα που ενισχύει τις ραδιοσυχνότητες και περικόπτει τις ακουστικές συχνότητες.Χρησιμοποιείται στους ταλαντωτές συμβολής

7) Εχοντας ένα ωμόμετρο στη διαθεσή σας,ποιές αντιστάσεις μπορείτε να μετρήσετε σ'ενα κύκλωμα RLC;
a) Ωμική ή χωτητική ή επαγωγική
b) Συνολική ωμική και χωρητική (προσθετικά)
c) Μονο ωμική
d) Συνολική ωμική και επαγωγική (προσθετικά)

8) Πόση είναι η ολική χωρητικότητα (total capacitance)σε κύκλωμα πυκνωτών εν παραλλήλω όταν C1=100μF και C2=100μF;
a)  200 mF
b)  1.15 mF
c)  50 mF
d)  2.150 mF

9) Σε ένα κύκλωμα σειράς RL πόση είναι η συνολική πτώση τάσης;
a) VT=VR + VL
b) Vt=ρίζα(VR στο τετράγωνο + VL στο τετράγωνο)
c) VT=VR - VL
d) VT=log(VR στο 2 - VL στο 2)
 

10) Τί είναι συντονισμένο κύκλωμα;

a) Συνδιασμός αντιστάσεων και πυκνωτών που διμιουργεί κύκλωμα εξομάλυνσης σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, τη "συχνότητα συντονισμού".Χρησιμοποιείται στα τροφοδοτικά
b) Το κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης που χρησιμοποιείται σε ενισχυτές υψηλών συχνοτήτων
c) Το κύκλωμα που περιλαμβάνει συνδιασμό ενός τρανζίστορ ισχύος κι ενός πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου ώστε το κύκλωμα αυτό να λειτουργεί στην συχνότητα συντονισμού του κρυστάλλου.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βαθμίδα ισχύος ενός πομπού VHF
d) Συνδιασμός πηνίου και πυκνωτή που αποθηκεύει ενέργεια σε μια συγκεκριμένη συχνότητα,τη "συχνότητα συντονισμού".Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεξει ένα σήμα σε μια συχνότητα και να απορρίψει σήματα σε άλλες συχνότητες


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com