"Εθνικοί νόμοι,κανονισμοί και αδειοδότηση"

1) Για να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις για τη αποκτηση του πτυχίου πρέπει να είναι;
a) Πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαικής Κοινότητας
b) Πολίτης του ευρωπαικου Οικονομικού Χώρου
c) Πολίτης άλλων χωρών πλήν την ΕΕ και ευρωπαικου Οικονομικού Χώρου εφόσον διαθέτει άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
d) Οποιοδήποτε απο τα παραπάνω

2) Οι άδειες λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού είναι;
a) Διαρκείας 10 ετών
b) Αναντικατάστατες
c) Ισόβιες
d) Αμεταβίβαστες

3) Ποιοί από τους παρακάτω φορείς έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια;
a) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεποικινωνιών και Ταχυδρομείων
b) Η Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας
c) Τα τμήματα των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αντικείμενο τίς ασύρματες επικοινωνίες
d) Οποιοσδήποτε απο τους παραπάνω

4) Ποιός δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί σταθμό ραδιοερασιτέχνη;
a) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
b) Τα μη κερδοσκοπικά σωματεία και σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών
c) Αυτός που του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια
d) Πρόσωπα ανω των 65 ετών

5) Ποιός έχει δικαίωμα να λειρουργεί ραδιοερασιτεχνικο σταθμό;
a) Ο κάτοχος άδειας ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 ή 2
b) Οποιος εχει λάβει άδεια από τον ιδιοκτήτη του σταθμού
c) Οι επαγγελματίες ραδιοτηλεγραφητές
d) Οποιος έχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου

6) Ο κάτοχος άδειας κατηγορίας 2 μπορεί:
a) Να κάνει χρήση των εκχωρημένων ζωνών συχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσου δορυφόρου
b) Να κάνει χρήση των εκχωρη΅ένων ζωνών συχνοτήτων στην υπηγρεσία ραδιοερασιτέχνη
c) Να κάνει χρήση όσων αναφέρονται στις δύο προηγού΅ενες διατυπώσεις
d) Να κάνει χρήση των εκχωρημένων ζωνών συχνοτήτων για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και μέσου δορυφόρου, αλλα μονο απο το όριο των 144 MHz και πανω

7) Ποιός χορηγεί τα ειδικά ραδιοερασιτεχνικά χαρακτηριστικά κλησης;
a) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
b) Η Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προς τις Νομαρχιακές Διευθύνσεις ΥΜΕ
c) Η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Ακτινοβολίας
d) Η Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου Αμύνης

8) Ποσο χρονών πρέπει να είναι κανείς τουλάχιστον για να πάρει άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτέχνικού σταθμού;
a) 12 ετών για την κατηγορία 2 και 16 για κατηγορία 1
b) 21 για την κατηγορία 1 και 18 για κατηγορία 2
c) Ενήλικος και για τις δύο
d) Οτιδήποτε απο τα παραπάνω

9) Ο ερασιτέχνης τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας του σταθμού όπου αναγράφει;
a) Την ημερομηνία,ώρα,διάρκεια τησ ανταπόκρισης
b) Το διακριτικό κλήσης του σταθμού,την ισχύ και την συχνότητα λειτουργείας
c) Το τύπο εκπομπής και το τόπο εγκατάστασης του σταθμού
d) Ολα τα παραπάνω
 

10) Ο κάτοχος της κατηγορίας 1 μπορεί:

a) Να κένει χρήση όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στη υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη
b) Να κένει χρήση όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στη υπηρεσία μέσω Δορυφόρου
c) Να κάνει χρήση του μορσικού αλφαβήτου
d) Ολα τα παραπάνω
 

11) Η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας σταθμού είναι;

a) Ισόβοα
b) Δεκαετής
c) Εξαετής
d) Εξαετής με τετραετή παράταση

12) Οριστική ανάκληση η αναστολή της άδειας λειτουργίας αναλόγως της βαρύητητας της παράβασης γίνεται:
a) Οταν ο ερασιτεχνικός σταθμός χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς η διαφημίσεις
b) Οταν ο αδειούχος είναι υπαίτιος παρεμβολής η επιζήμιας παρεμβολής
c) Οταν ο αδειούχος εκπέμπει μουσική η φωνητικά προγραμματα με η χωρίς αμοιβή
d) Για οτιδήποτε απο τα παραπάνω
 
13) Η χρήση ψευδών διακριτικών κλήσης η ψευδών και ανεξακρίβωτων ειδήσεων επιτρέπεται:
a) Για λόγους εθνικής ασφάλειας
b) Ποτέ
c) Σε περιπτώσεις ειδικών μυστικών ανταποκρίσεων
d) Την πρωταπριλια για εθιμικους λόγους

 

14) Ο ερσιτέχνης απαγορεύει τη χρήση του στεθμού του:
a) Στούς συνοικούντες και συγγενής του
b) Σε αλλοδαπούς
c) Σε οποιονδήποτε όταν δεν είναι παρών ο ίδιος
d) Στούς ανηλικους

 

15) Ποιές είναι οι περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια:
a)  Μεγάλα εορταστικά γεγονότα
b)  Θεομηνίες (σεισμοί,πλημμύρες κλπ)
c)  Σε περιπτωση βλαβης του οχήματος του ραδιοερασιτέχνη προκειμένου να ειδοποιήσει την οδική βοήθεια
d)  Πόλεμος

 

16) Σε περίπτωση ανάγκης οι σταθμοί ραδιοερασιτεχνών χρησιμοποιουνται για τη παροχή ραδιοεπικοινωνίας συνδρομής;
a) Σε όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
b) Στην Πυροσβεστική - Λιμενικό
c) Στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
d) Στη αστυνομία

 

17) Η λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού επί αλλοδαπού αεροσκάφους είναι:
a) Απαγορεύεται
b) Ελεύθερη χωρίς διατυπώσεις
c) Επιτρέπεται μετά απο έγκριση του κυβερνήτη
d) Επιτρέπεται μετά από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

 

18) Που υποβάλλεται η αίτηση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου;
a) Στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
b) Στην υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάγεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας
c) Στην Περιφέρεια
d) Στο Δήμο η κοινότητα του υποωηφίου

 

19) Ποιοι μπορεί να είναι μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη;
a) Ραδιοηλεκτρολόγοι Α και Β κατηγορίας
b) Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ,ηλεκτρονικού,ηλεκρολόγου
c) Ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 1 και ραδιοτηλεγραφιτές
d) Ολοι οι παραπάνω

 

20) Η ανταπόκριση μεταξύ ραδιοερασιτεχνικων σταθμών περιλαμβάνει;
a) Διαφημιστικά και προπαγανδιστικά προγράμματα
b) Ανταλλαγή πληροφοριών προσωπικού περιεχομένου
c) Αποκλειστικά μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου
d) Μετάδοση μουσικής και φωνητικών προγραμμάτων

21) Η εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού με δυνατότητες πέραν των νομίμως οριζομένων ορίων συχνοτήτων και ισχυος

a) είναι ελεύθερη χωρίς διατυπώσεις
b) είναι ελεύθερη μετά τη λήψη βεβαίωσης από τη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΜΕ
c) είναι ελεύθερη εφόσον διαθέτει όργανα ρύθμισης και έλεγχου με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από 10% μεσκοπο την διαφύλαξη των προβλεπόμενων ορίων.
d) είναι ελεύθερη εφόσον προέρχεται από τροποποίηση ερασιτεχνικού ραδιοεξοπλισμού


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com