Κώκιδας Q

1) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QTH σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Είμαι απασχολημένος
b) H θέση μου είναι...γεωγραφικο μήκος...γεωγραφικό πλάτος
c) Μείωσε την ισχύ εκπομπής
d) Θα επικοινωνήσω πάλι με το εξοχικό σου

2) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRL σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Είμαι απασχολημένος
b) Σταμάτα την αποστολή
c) Είμαι έτοιμος
d) Εντάξει

3) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRM σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Ποιός σταθμός καλεί;
b) Αύξησε την ισχύ εκπομπής
c) Εχω πρόβλημα απο στατικά
d) Κάποιος παρεμβάλει το σήμα σου

4) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRO σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Αύξησε την ισχύ εκπομπής
b) Μείωσε την ισχύ εκπομπής
c) Η σειρά σου είναι...
d) Τα σήματα σου εχουν διαλείψεις

5) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRP σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Σε καλεί ο...
b) Μείωσε την ισχύ εκπομπής
c) Μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας με τον...
d) Η συχνοτητά μου ειναι...

6) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRG σύμφωνα με τον κώδικα Q:
a) Αλλαξε συχνότητα
b) Θα επικοινωνήσω πάλι στη συχνότητα...
c) Η συχνότητά μου είναι...
d) Επικοινωνησε αμεσως νε τον G

7) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRZ σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Σε καλεί ο....
b) Σταμάτα την αποστολή
c) Μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας με...
d) Αύξησε την ισχύ εκπομπής σου στα 2KW

8) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRV σύμφωνα με τον κώδικα Q;
a) Σταμάτα την αποστολή
b) Είμαι απασχολημένος
c) Μείωσε την ισχύ εκπομπής
d) Είμαι έτοιμος

9) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QSL σύμφωνα με τον κώδικα Q
a) Η κεραία είναι στραμμένη προς τα σένα
b) Είμαι απασχολημένος
c) Επιβεβαιώνω την λήψη
d) Η αναγνωσιμώτητα του σήματος είναι...
 

10) Τι σημαίνει κατά την απάντηση η σύντμηση QRB σύμφωνα με τον κώδικα Q;

a) Στείλε σειτα συντονιστικών
b) Η αναγνωσιμώτητα του σήματος είναι ...
c) Στείλε με πιο αργό ρυθμό
d) Τα σήματα σου εχουν διαλείψεις
 

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com